VOLG ONS

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Certificeringen

Bij DUOFORT gaat kwaliteit voor alles. Door ons kwaliteit- en milieumanagementsysteem te laten testen en certificeren zijn wij er zeker van dat niet alleen wij maar ook onze klanten profiteren van onze diensten

 

Hiernaast is ons bedrijf VCA** gecertificeerd, wat betekend dat wij de aspecten veiligheid, gezondheid en milieu uitstekend beheersen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. 

ISO 9001

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. ISO 9001 wordt gebruikt om te beoordelen of een organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van onze organisatie zelf. Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem. 

ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven:

  • zeg wat je doet

  • doe wat je zegt

  • bewijs het

ISO 14001

Het milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 is bedoeld om op een systematische manier milieuaspecten te identificeren, te prioriteren en vervolgens te beheersen en te verbeteren, zodat de milieudoelstellingen van de organisatie kunnen worden gerealiseerd. 

Milieuaspecten zijn de interacties tussen de activiteiten, producten en diensten van een organisatie die tot milieueffecten kunnen leiden. Bijvoorbeeld emissies naar bodem, water en lucht, maar ook geluid, straling en energieverbruik. Een organisatie moet aandacht besteden aan de milieuaspecten die zij kan beheersen, bijvoorbeeld emissies ten gevolge van het eigen productieproces en die zij kan beïnvloeden, zoals het energieverbruik van haar producten in de gebruiksfase.

VCA**

VCA staat voor: Veiligheid (gezondheid en milieu) Checklist Aannemers. VCA bestaat in hoofdzaak uit kennis en methodes waarmee mensen leren veilig te werken. Het doel van VCA is om werknemers kennis en begrip bij te brengen van de aspecten veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk.