top of page

Wij zijn weer 3 jaar gecertificeerd!


In 2018 heeft DUOFORT voor de eerste keer de certificaten ISO 9001, 14001 en VCA** behaald. Elke 3 jaar vindt een grote audit plaats voor de hercertificering. Deze audit werd gehouden op 1 en 2 maart door onderzoeksbureau C-Plus. Deze week ontvingen we het bericht dat het certificatieonderzoek door C-Plus positief is beoordeeld. Dit betekent dat we weer gecertificeerd zijn voor 3 jaar.


Wat betekend deze certificering voor onze klanten?


ISO 9001

ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen.


De ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of een bedrijf voldoet aan de eisen van klanten, de wet- en regelgeving die van toepassing is op haar producten of diensten en op de eisen van het bedrijf zelf.


Het continu verbeteren van de organisatie staat centraal binnen de norm. De organisatie moet aangeven hoe zij voortdurend met verbeteren bezig is.


Onderdelen die getoetst worden zijn:

• Focus op de klant

Leiderschap

Duurzaam ondernemen

Betrokkenheid van medewerkers

Procesmatige aanpak

Organisatorische context

Continue verbetering

Op feiten gebaseerde besluitvorming

Risicogericht denken


Met ISO 9001 tonen wij aan onze klanten dat wij scherp zijn op de kwaliteit van onze dienstverlening en dat zij met een betrouwbare partner in zee gaan.


ISO 14001


ISO 14001 is de internationale standaard voor milieumanagement. In deze standaard staat beschreven hoe procesmatig milieurisico’s beheerst en indien mogelijk voorkomen kunnen worden.


Milieumanagement draagt bij aan duurzaamheid en energiebesparing in onze organisatie. Door volgens milieumanagement de processen in te regelen wordt de duurzaamheid en energiebesparing gewaarborgd.

Met ISO 14001 tonen wij aan onze klanten dat wij op een bewuste, verantwoorde manier zaken doen.


VCA**


“Met het VCA 2 certificaat tonen wij aan dat we voldoen aan de eisen in de VGM-checklist Aannemers op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Het VCA 2 sterren wordt meestal toegepast door bedrijven met meer dan 35 medewerkers of die als hoofdaannemer fungeren.


Om daadwerkelijk de VCA** door de gehele organisatie terug te laten komen, wordt er in alle lagen van de organisatie getoetst of de naleving van de doelstellingen worden nageleefd.Comments


bottom of page