top of page

De basis van vloeronderhoud: 'Maak iedereen eigenaar van de vloer’

Duurzaam vloeronderhoud staat steeds nadrukkelijker op de agenda van overheidsinstellingen, bedrijven én facilitair managers en facilitair adviesbureaus. Dat heeft verschillende redenen; het is kostenbesparend, goed voor het milieu en levensduur verlengend. “Dweilen en moppen is alleen het verplaatsen van vuil.”Aan het woord is Peter van der Jagt van DUOFORT. Zonder er zelf al te veel woorden aan vuil te maken, is het bedrijf volgens Van der Jagt een belangrijke aanjager van de focus op duurzaam gespecialiseerd vloeronderhoud. “Wij bestaan al twintig jaar en al twintig jaar maken wij ons hard voor de aandacht voor vloeronderhoud. Het is een specialisme, dat een (schoonmaak)bedrijf niet altijd in huis heeft. En het gevolg daarvan is dat men vloeren onderhoudt, zoals men die altijd onderhouden heeft. Er zat tot vijf jaar geleden weinig vernieuwing in. Maar we zien een kentering.”


Van der Jagt merkt op dat in aanbestedingen en uitvragen van overheidsinstellingen, scholen en bedrijven, al dan niet samen met facilitair adviesbureaus, wordt gevraagd naar een schoonmaakbedrijf met daarnaast een specialist in vloeronderhoud. “Zo hebben wij onlangs samen met Asito ingeschreven op een tender van 22 scholen in en rond Apeldoorn. Ook daarin was vloeronderhoud een belangrijk onderdeel, en we hebben de tender gewonnen. Daarnaast lopen er nog tal van dergelijke tenders.”


Iedereen betrokken bij vloeronderhoud

In de visie van het bedrijf wordt iedereen betrokken in het vloeronderhoud. “Ja, wij kunnen het groot en periodieke onderhoud voor onze rekening nemen. Maar als het dagelijkse onderhoud niet goed gebeurt, dan blijf je achter de feiten aanlopen. Daarom betrekken wij in onze aanpak altijd iedereen bij het onderhoud; de facilitair manager, de conciërge op de school, de medewerkers van de dagelijkse schoonmaak en de fabrikant van de vloer. We gaan het gesprek aan, maken een plan en voeren dat uit. Dat is de basis van het vloeronderhoud”, legt Van der Jagt uit.


Traditioneel reinigen vaak niet milieuvriendelijk

Hoewel hij een kentering ziet, merkt hij ook op dat er ook nog veel traditioneel wordt gewerkt. “Neem tapijt, dat wordt vaak gereinigd met te veel water en te veel chemicaliën (zeep, red.). Dat is zonde. Tapijt is heel goed periodiek te onderhouden door twee keer per jaar vlekken te verwijderen en het cilindrisch op te borstelen door middel van ‘encapsulation’. Je moet niet wachten tot het zwaar vervuild is, dan ben je al te laat eigenlijk.”


Hetzelfde geldt voor de linoleumvloer, ook die heeft periodiek onderhoud nodig. En ook dat gebeurt nu nog vaak traditioneel, terwijl het op een andere, milieuvriendelijkere manier kan, weet Van der Jagt. “Het traditionele strippen en polymeren heeft een zware ecologische voetafdruk op het milieu. En omdat deze behandeling vaak jaarlijks terugkeert, is dit een aandachtspunt.”


Permanente bescherming beter

Van der Jagt pleit een andere behandelmethode, met ProShield. “Dit geeft een permanente bescherming aan linoleum, PVC en andere elastische vloeren, maar ook aan harde vloeren zoals PU-gietvloeren en egalisatievloeren. En een permanente bescherming houdt in dat de originele bescherming van de vloer vervangen of versterkt wordt en dat deze na behandeling nooit meer hoeft te worden gestript. Hierdoor is machinale reiniging en eventueel na verloop van tijd (5-7 jaar, red,) een herbehandeling voldoende.”
Missie '22: geen polymeer meer

Dat het de onderneming serieus is, blijkt ook wel uit de zogeheten Missie ’22. “Wij hebben bepaald dat wij vanaf 2022 geen enkele vloer meer gaan voorzien van polymeer. Hiermee komt een einde aan de milieubelastende


, dure en traditionele methode van vloeronderhoud”, aldus Van der Jagt. En dat heeft voordelen, op korte en langere termijn, zegt hij.


“Er worden kosten bespaard. Dat is één. Het dagelijkse en periodieke onderhoud wordt namelijk goedkoper, doordat bij het gebruik van polymeer de vloer ieder jaar zwaar gereinigd of gestript moet worden en een nieuwe laag moet krijgen. Dat hoeft met ProShield niet meer. Daarnaast is dagelijkse en wekelijkse schoonmaak eenvoudiger ten opzichte van een polymeer afgewerkte toplaag, waardoor het periodiek onderhoud kan worden uitgesteld tot vaak maar éénmaal per jaar. Maar hiervoor is het wel belangrijk dat het dagelijkse en wekelijkse onderhoud goed gebeurt. Daarom hameren we ook op dat overleg, iedereen moet eigenaar zijn van de vloer.”


Taken afstoten

DUOFORT adviseert en voert groot en periodiek vloeronderhoud zelf uit, maar het laat het periodieke vloeronderhoud net zo lief aan het schoonmaakbedrijf. “Nu er meer en meer in aanbestedingen wordt gevraagd om specialisten in vloeronderhoud, stappen wij zelf of samen met het schoonmaakbedrijf in. We maken een plan en voeren bij de start zelf het specialistische vloeronderhoud uit. De medewerkers van de schoonmaak of zelfs de conciërge van een school doet het dagelijkse en wekelijkse onderhoud. Als we zien dat dit goed gaat, dan stoten we langzaam maar zeker taken af. Dan gaat het schoonmaakbedrijf ook het periodiek onderhoud doen bijvoorbeeld.”


Het is volgens Van der Jagt de manier om in de toekomst projecten aan te vliegen. “Nu gebeurt dat nog mondjesmaat, maar het moet gemeengoed worden. Dat bespaart namelijk kosten, maar hiermee worden ook grote milieuvoordelen behaald. Er worden veel minder chemicaliën gebruikt, en dat is ook met oog op de toekomst belangrijk. Wij weten dat nu en in de toekomst vloeren namelijk ook moeten worden gerecycled. En dat kan alleen als de vloer niet vol zit met schoonmaakchemicaliën, doordat deze jarenlang op een milieuonvriendelijk manier is gereinigd.”


Comments


bottom of page